Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums - Bergström/Komisija

(lieta F-64/06) 1

Civildienests - Iecelšana amatā - Pagaidu darbinieku iecelšana par ierēdņiem - Rezerves sarakstā iekļautie kandidāti pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās - Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, ieceļot amatā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ragnar Bergström (Linkebeek, Beļgija) (pārstāvji - sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, avocats, pēc tam - T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un I. Šulce)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2005. gada 10. augusta lēmuma, ar kuru prasītājs, kas ir pagaidu darbinieks un vispārējā konkursa COM/A/3/02 veiksmīgais kandidāts, ir iecelts par ierēdni, klasificējot viņu A*6 pakāpē, 2. līmenī atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikumā ietvertajām normām, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 165, 15.07.2006., 36. lpp.