Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) 25 marca 2021 – Republika Slovenija

(Zadeva C-186/21)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Upravno sodišče Republike Slovenije

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: J. A.

Tožena stranka: Republika Slovenija

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba točko (d) tretjega odstavka 8. člena Recepcijske direktive II1 razlagati tako, da je že z besedno zvezo „vključno s tem“ med objektivna merila izrecno uvrščena okoliščina, da je prosilec že imel priložnost začeti azilni postopek?

V primeru, da je odgovor na navedeno vprašanje nikalen, ali je treba točko (d) tretjega odstavka 8. člena Recepcijske direktive II razlagati tako, da je v navedenih okoliščinah omejitev gibanja dopustna le na podlagi predhodno določenih objektivnih meril in predhodne ugotovitve, da je prosilec že imel priložnost vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, na podlagi česar bi bilo možno sklepati na obstoj utemeljene domneve, da je bila navedena prošnja vložena le zaradi zadržanja ali otežitve odločbe o vrnitvi?

____________

1     Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (UL 2013, L 180, str. 96).