Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Saarbrücken (Nemčija) 23. marca 2021 - Maxxus Group GmbH & Co. KG/Globus Holding GmbH & Co. KG

(Zadeva C-183/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Saarbrücken

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Globus Holding GmbH & Co. KG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pravo Unije, zlasti kar zadeva direktivi o znamkah, torej Direktivo 2008/95/ES1 , zlasti člen 12, oziroma Direktivo (EU) 2015/24362 , zlasti člene 16, 17 in 19, razlagati tako, da polni učinek teh določb nasprotuje taki razlagi nacionalnega procesnega prava, ki

1.    tožeči stranki v civilnem postopku, ki zadeva izbris registrirane nacionalne znamke iz razloga razveljavitve zaradi neuporabe, nalaga trditveno breme, ki ga je treba razlikovati od dokaznega bremena, in ki

2.    v okviru tega trditvenega bremena tožeči stranki nalaga,

(a)    da mora v takem postopku, v obsegu, ki se od nje lahko pričakuje, podrobno utemeljiti neuporabo znamke s strani tožene stranke, in

(b)    v zvezi s tem na trgu opraviti lastno poizvedovanje, ki je glede na zahtevo za izbris in posebnosti zadevne znamke primerno?

____________

1     Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, 8. 11. 2008, str. 95).

2     Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336, 23. 12. 2015, str. 1).