Language of document :

2020 m. spalio 28 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ORLEN KolTrans sp. z o. o. / Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(Byla C-563/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Atsakovas: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB1 dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo 30 straipsnio 2 dalies e punktas turi būti aiškinamas taip, kad geležinkelio įmonei, kuri naudojasi arba ketina naudotis geležinkelių infrastruktūra, suteikia teisę dalyvauti reguliavimo institucijos vykdomoje procedūroje, kuria geležinkelių infrastruktūros valdytojas siekia nustatyti mokesčių už prieigą prie geležinkelių infrastruktūros dydį?

2)    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas, ar Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnio 5 ir 6 dalys turi būti aiškinamos taip, kad geležinkelio įmonei, kuri naudojasi arba ketina naudotis geležinkelių infrastruktūra, suteikia teisę apskųsti reguliavimo institucijos sprendimą, kuriuo patvirtinamas infrastruktūros valdytojo nustatytų mokesčių už prieigą prie geležinkelių infrastruktūros dydis?

____________

1 OL L 75, 2001 p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 404.