Language of document :

Žaloba podaná dne 19. února 2009 - Peláez Jimeno v. Parlament

(Věc F-13/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Peláez Jimeno (Regelem - Asse, Belgie) (zástupce: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí OOJ o zařazení žalobkyně jakožto úřednice ve zkušební době do nižší platové třídy a nižšího platového stupně, než těch, do nichž byla zařazena jako dočasná zaměstnankyně

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 8. února 2008 o zařazení do platové třídy a platového stupně, jímž byla žalobkyně zařazena jakožto úřednice ve zkušební době do nové kategorie "AST" platové třídy 1 platového stupně 5 a jež bylo potvrzeno rozhodnutím generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 12. listopadu 2008 o zamítnutí stížnosti;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________