Language of document :

Beroep ingesteld op 8 februari 2009 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-11/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende weigering om verzoeker 100 % vergoeding van de door hem gemaakte ziektekosten te geven

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de twee verzoeken van 27 december 2007 betreffende de vergoeding van de door verzoeker gemaakte ziektekosten;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 16 oktober 2008;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 356,18 EUR als zijnde 100 % vergoeding van ziektekosten, dan wel elk lager bedrag dat het Gerecht uit dien hoofde gerechtvaardigd en billijk acht, met een jaarlijkse rente van 10 % vanaf de eerste dag van de vijfde maand na de dag waarop de verzoeken bij de adressaat zijn aangekomen, met jaarlijkse kapitalisatie, dan wel met de rente, de kapitalisatie en de dies a quo die het Gerecht gerechtvaardigd acht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________