Language of document :

Talan väckt den 8 februari 2009 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-11/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut genom vilket svaranden avslog en ansökan om ersättning till sökanden för vissa sjukvårdskostnader med 100 procent

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå två av sökandens ansökningar om ersättning för sjukvårdskostnader av den 27 december 2007,

om så är nödvändigt, ogiltigförklara meddelandet av den 16 oktober 2008,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att till sökanden utge 356,18 euro, eller ett mindre belopp enligt vad personaldomstolen finner lämpligt, som ersättning för sjukvårdskostnader med 100 procent samt ränta från den första dagen i den femte månaden efter det att ansökningarna kommit kommissionen tillhanda med 10 procent per år med årlig kapitalisering eller med den ränta och den kapitalisering som personaldomstolen finner lämpligt,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________