Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 15. december 2010 - Almeida Campos m.fl mod Rådet

(Sag F-14/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2008 - sammenligning af fortjenester mellem fuldmægtige, der beklæder lingviststillinger og fuldmægtige, der beklæder generaliststillinger)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og G. Kimberley, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgerne til lønklasse AD 12 for bedømmelsesåret 2008, og om fornødent annullation af afgørelserne om at forfremme de tjenestemænd, hvis navn er opført på listen over forfremmede personer offentliggjort i AM nr. 72/08 af 21. april 2008, til denne lønklasse for det samme bedømmelsesår.

Konklusion

De afgørelser, hvorved Rådet for Den Europæiske Union afviste at forfremme Almeida Campos, Dariol, Morello og Verstreken til lønklasse AD 12 i forfremmelsesåret 2008, annulleres.

I øvrigt frifindes Rådet for Den Europæiske Union.

3)    Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 90 18.4.2009, s. 40).