Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. december 15-i ítélete - Campos és mások kontra Tanács

(F-14/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - A 2008. évi előléptetési időszak - Nyelvész beosztású tanácsosok és általános jellegű állásba beosztott tanácsosok érdemeinek összehasonlító vizsgálata)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Ana Maria Campos (Brüsszel, Belgium) és mások (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és G. Kimberley meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatainak megsemmisítése, amelyek a 2008. évi előléptetési időszakban a felpereseket nem léptetik elő AD 12 besorolási fokozatba, valamint, amennyiben szükséges, azon határozatok megsemmisítése, amelyek ugyanezen előléptetési időszakban azokat a tisztviselőket léptetik elő az említett besorolási fokozatba, akiknek neve az előléptetetteknek a 2008. április 21-i 72/08. sz. személyzeti közleményben közzétett listáján szerepel.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsának azon határozatait, amelyek a 2008. évi előléptetési időszakban A. M. Almeida Campost, R. Dariolt, S. Morellot és K. Verstrekent nem léptetik elő AD 12 besorolási fokozatba, megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 90., 2009.4.18., 40. o.