Language of document :

2010 m. gruodžio 15 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Almeida Campos ir kt. prieš Tarybą

(Byla F-14/09)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - 2008 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Lingvistų pareigose įdarbintų administratorių ir bendro pobūdžio pareigose įdarbintų administratorių nuopelnų palyginimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Ana Maria Almeida Campos (Briuselis, Belgija) ir kitos, atstovaujamos advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer, G. Kimberley

Dalykas

Paskyrimų tarnybos sprendimų nepaaukštinti ieškovių pareigų per 2008 m. pareigų paaukštinimo procedūrą priskiriant į AD 12 lygį ir tiek, kiek reikia, vykdant šią procedūrą priimtų sprendimų paaukštinti pareigūnų, kurių pavardės įrašytos į 2008 m. balandžio 21 d. Pranešime personalui Nr. 72/08 paskelbtą pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą, pareigas priskiriant į šį lygį, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti sprendimus, kuriais Europos Sąjungos Taryba atsisakė per 2008 m. pareigų paaukštinimo procedūrą paaukštinti A. M. Almeida Campos, R. Dariol, S. Morello ir K. Verstreken pareigas priskiriant į AD 12 lygį.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Sąjungos Taryba padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 90, 2009 4 18, p. 40.