Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. május 12-i ítélete - Peláez Jimeno kontra Parlament

(F-13/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előzetes panasz - A panasz benyújtásának határideje - Késedelem - Bizonyítás - Korábbi ideiglenes alkalmazott - Tisztviselői kinevezés - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdése - Egyenlő bánásmód)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgium) (képviselő: M. Casado García-Hirschfeld ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: kezdetben C. Burgos és K. Zejdová, később K. Zejdová és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amely a felperest próbaidős tisztviselőként alacsonyabb besorolási és fizetési fokozatba sorolja, mint amelybe ideiglenes alkalmazottként tartozott

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Peláez Jimeno-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 90., 2009.4.18., 40. o.