Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2010 - Peláez Jimeno mot parlamentet

(Mål F-13/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Föregående klagomål - Tidsfrist för klagomål - För sent inkommet - Bevis - Tidigare tillfälligt anställd - Tillsättning som tjänsteman - Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis C. Burgos och K. Zejdová, därefter K. Zejdová och S. Seyr)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att placera sökanden i egenskap av provanställd tjänsteman i en lönegrad och en löneklass som är lägre än dem hon var placerad i som tillfälligt anställd.

Domslut

Talan ogillas.

Peláez Jimeno ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 90, 18.4.2009, s. 40.