Language of document :

Žaloba podaná dne 5. listopadu 2020 – Muratbey Gida v. EUIPO – M. J. Dairies (Sýr ve tvaru trojité šroubovice)

(Věc T-662/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turecko) (zástupkyně: M. Schork, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: M. J. Dairies EOOD (Sofie, Bulharsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporného (průmyslového) vzoru: Žalobkyně

Sporný (průmyslový) vzor: Mezinárodní zápis (průmyslového) vzoru DM/080641-0002 (Sýr ve tvaru trojité šroubovice v žluté barvě) s vyznačením Evropské unie

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. srpna 2020, ve věci R 1925/2019-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí a zamítl návrh na prohlášení neplatnosti napadeného mezinárodního zápisu č. DM/080641-0002 s vyznačením Evropské unie, který podala další účastnice řízení před odvolacím senátem;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení článku 6 nařízení Rady (ES) č. 6/2002;

Porušení čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002.

____________