Language of document :

Tožba, vložena 5. novembra 2020 – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Sir v obliki trojne spirale)

(Zadeva T-662/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Carigrad, Turčija) (zastopnik: M. Schork, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: M. J. Dairies EOOD (Sofija, Bolgarija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik spornega modela: tožeča stranka

Zadevni sporni model: Mednarodna registracija modela št. DM/080641-0002 (sir v obliki trojne spirale rumene barve), v kateri je imenovana Evropska unija

Izpodbijana odločba: odločba tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. avgusta 2020 v zadevi R 1925/2019-3

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izpodbijano odločbo razveljavi in zavrne predlog druge stranke pred odborom za pritožbe za razglasitev ničnosti glede na izpodbijano mednarodno registracijo št. DM/080641-0002, v kateri je imenovana Evropska unija;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 6 Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002;

kršitev člena 7(1) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002.

____________