Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 25.11.2020 – Skatteverket v. DSAB Destination Stockholm AB

(asia C-637/20)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta förvaltningsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja ja vastapuoli: Skatteverket

Vastapuoli ja valittaja: DSAB Destination Stockholm AB

Ennakkoratkaisukysymys

    Onko arvonlisäverodirektiivin1 30 a artiklaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltainen kortti, joka antaa haltijalleen oikeuden saada erilaisia palveluja tietyssä paikassa rajoitetun ajan ja tiettyyn arvoon asti, on arvoseteli, ja onko se siinä tapauksessa useamman käyttötarkoituksen arvoseteli?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvosetelien kohtelun osalta 27.6.2016 annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2016/1065 (EUVL 2016, L 177, s. 9).