Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia) on esittänyt 27.11.2020 – Caruter s.r.l. v. S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina ja Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(asia C-642/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Caruter s.r.l.

Vastapuolet: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina ja Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/241 63 artikla, jossa säädetään muiden yksiköiden voimavaroihin tukeutumista koskevasta järjestelystä, yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49 ja 56 artiklassa vahvistettujen sijoittautumisvapauden periaatteen ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen kanssa, esteenä valintaperusteita ja asiakirja-aineiston korjaamista ja täydentämistä (soccorso istruttorio) koskevan Italian kansallisen lainsäädännön soveltamiselle sellaisena kuin se on 18.4.2016 annetulla asetuksella nro 50 annetun julkisia hankintoja koskevan koodeksin 83 §:n 8 momentin toiseksi viimeisessä virkkeessä, siinä mielessä, että jos turvaudutaan muiden yksiköiden voimavaroihin tukeutumista koskevaan (18.4.2016 annetulla asetuksella nro 50 annetun julkisia hankintoja koskevan koodeksin 89 §:ssä tarkoitettuun) järjestelyyn, yhteenliittymää edustavan yrityksen on joka tapauksessa pääosin täytettävä edellytykset ja suoritettava suoritukset?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).