Language of document :

Жалба, подадена на 26 ноември 2020 г. от CEDC International sp. z o.o. срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 23 септември 2020 г. по дело T-796/16, CEDC International/EUIPO — Underberg

(Дело C-639/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CEDC International sp. z o.o. (представител: M. Fijałkowski, radca prawny)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Underberg AG

С определение от 23 март 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) постановява, че не допуска обжалване по делото и че CEDC International sp. z o.o. понася направените от него съдебни разноски.

____________