Language of document :

Appell ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2020 minn CEDC International sp. z o.o. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fit-23 ta’ Settembru 2020 fil-Kawża T-796/16 – CEDC International vs EUIPO – Underberg

(Kawża C-639/20 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: CEDC International sp. z o.o. (rappreżentant: M. Fijałkowski, radca prawny)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), Underberg AG

Permezz ta’ digriet tat-23 ta’ Marzu 2021, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla għall-ammissjoni tal-appelli) iddeċidiet li l-appell ma setax jipproċedi u li CEDC International sp. z o.o. għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________