Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

(vec C-647/17)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteverket

Žalovaná: Srf konsulterna AB

Prejudiciálna otázka

Má sa pojem „vstup na podujatie“ v článku 53 smernice o DPH1 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa službu vo forme päťdňového kurzu účtovníctva, ktorý je poskytovaný výlučne zdaniteľným osobám a vyžaduje predchádzajúcu registráciu a platbu vopred?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).