Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

(Zadeva C-647/17)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteverket

Tožena stranka: Srf konsulterna AB

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba izraz „dostop do prireditev“ iz člena 53 direktive o DDV1 razlagati tako, da vključuje storitev v obliki petdnevnega računovodskega seminarja, ki se izvaja samo za davčne zavezance in se je treba nanj predhodno prijaviti ter ga plačati s predplačilom?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).