Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. dubna 2014 – Michel v. ETF

(Věc F-88/08 RENV)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________