Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 30. aprīļa rīkojums – Michel/ETF

(lieta F-88/08 RENV)

Tiesvedības valoda franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

____________