Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 april 2014 – Michel / ETF

(Zaak F-88/08 RENV)

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.