Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. – Michel przeciwko ETF

(Sprawa F-88/08 RENV)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________