Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Michel proti ETF

(Zadeva F-88/08 RENV)

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

____________