Language of document :

Жалба, подадена на 20 октомври 2008 г. - Vandeuren/Fondation européenne pour la formation

(Дело F-88/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Италия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Fondation européenne pour la formation (Европейска фондация за обучение)

Предмет и описание на правния спор

Отмяна на решението на ответника за уволнение на жалбоподателя, както и осъждане на Fondation européenne pour la formation да поправи претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за уволнение на жалбоподателя от 23 октомври 2007 г., прието от Fondation européenne pour la formation,

ако е необходимо да се отмени изричното решение на Fondation européenne pour la formation от 10 юли 2008 г. за отхвърляне на жалбата, подадена от жалбоподателя на основание член 46 от УРДС и член 90, параграф 2 от Правилника,

да се осъди Fondation européenne pour la formation да заплати сумата от 125 000 EUR като обезщетение за имуществени вреди,

да се осъди Fondation européenne pour la formation да заплати сумата от 50 000 EUR като обезщетение за неимуществени вреди,

да се осъди Fondation européenne pour la formation да заплати съдебните разноски.

____________