Language of document :

Sag anlagt den 20. oktober 2008 - Vandeuren mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

(Sag F-88/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen truffet af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut om at afskedige sagsøgeren, samt om, at Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut tilpligtes at betale erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts afgørelse af 23. oktober 2007 om afskedigelse af sagsøgeren.

Om fornødent annullation af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts udtrykkelige afgørelse af 10. juli 2008 om afslag på sagsøgerens klage indbragt i henhold til artikel 46 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og vedtægtens artikel 90, stk. 2.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut tilpligtes at betale 125 000 EUR i erstatning for det økonomiske tab.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut tilpligtes at betale 50 000 EUR i erstatning for det ikke-økonomiske tab.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________