Language of document :

Kanne 20.10.2008 - Vandeuren v. Euroopan koulutussäätiö

(Asia F-88/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan koulutussäätiö

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen vastaajan päätöksen, jolla kantaja irtisanottiin, kumoaminen ja Euroopan koulutussäätiön velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutunut aineellisen ja aineeton vahinko

Vaatimukset

Kantajaa koskeva 23.10.2007 tehty Euroopan koulutussäätiön irtisanomispäätös on kumottava

Euroopan koulutussäätiön 10.7.2008 tekemä nimenomainen päätös, jolla hylättiin kantajan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 46 artiklan ja henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla tekemä valitus, on tarpeellisilta osin kumottava

Euroopan koulutussäätiö on velvoitettava maksamaan 125 000 euron määrä korvauksena aineellisesta vahingosta

Euroopan koulutussäätiö on velvoitettava maksamaan 50 000 euron määrä korvauksena aineettomasta vahingosta

Euroopan koulutussäätiö on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________