Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 20. oktobrī - Vandeuren/ Eiropas Apmācības fonds

(lieta F-88/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monique Vandeuren, Pino Torinese (Itālija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Apmācības fonds

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja lēmuma par prasītājas atlaišanu, kā arī uzlikt Eiropas Apmācības fondam pienākumu atlīdzināt prasītājai nodarīto materiālo un morālo kaitējumu.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Apmācības fonda pieņemto, pret prasītāju vērsto 2007. gada 23. oktobra lēmumu par atlaišanu;

atcelt daļā, kurā tas nepieciešams, Eiropas Apmācības fonda pieņemto 2008. gada 10. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīta sūdzība, ko prasītāja iesniedza saskaņā ar Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 46. pantu un Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

piespriest Eiropas Apmācības fondam samaksāt EUR 125 000 kā materiālo zaudējumu atlīdzību;

piespriest Eiropas Apmācības fondam samaksāt EUR 50 000 kā morālā kaitējuma atlīdzību;

piespriest Eiropas Apmācības fondam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________