Language of document :

Acțiune introdusă la 20 octombrie 2008 - Vandeuren/Fundația Europeană de Formare

(Cauza F-88/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Fundația Europeană de Formare

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de concediere a reclamantei, precum și obligarea Fundației Europene de Formare la repararea prejudiciului material și moral suferit de reclamantă.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 23 octombrie 2007 a Fundației Europene de Formare privind concedierea reclamantei;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei explicite a Fundației Europene de Formare din 10 iulie 2008 prin care s-a respins reclamația formulată de reclamantă în temeiul articolului 46 din RAA (Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice) și în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor;

obligarea Fundației Europene de Formare la plata sumei de 125 000 euro cu titlu de daune materiale;

obligarea Fundației Europene de Formare la plata sumei de 50 000 euro cu titlu de daune morale;

obligarea Fundației Europene de Formare la plata cheltuielilor de judecată.

____________