Language of document :

Tožba, vložena 20. oktobra 2008 - Vandeuren proti Evropski fundaciji za usposabljanje

(Zadeva F-88/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska fundacija za usposabljanje

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o odpustitvi tožeče stranke ter povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, nastale tožeči stranki, s strani Evropske fundacije za usposabljanje.

Predlogi tožeče stranke

odločba o odpustitvi z dne 23. oktobra 2007, na katero se sklicuje tožeča stranka in ki jo je sprejela Evropska fundacija za usposabljanje, naj se razglasi za nično;

odločba Evropske fundacije za usposabljanje z dne 10. julija 2008 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je vložila tožeča stranka na podlagi člena 46 PZDU in člena 90(2) Kadrovskih predpisov, če je treba, naj se razglasi za nično;

Evropski fundaciji za usposabljanje naj se iz naslova premoženjske škode naloži plačilo zneska 125.000 eurov;

Evropski fundaciji za usposabljanje naj se iz naslova nepremoženjske škode naloži plačilo zneska 50.000 eurov;

Evropski fundaciji za usposabljanje naj se naloži plačilo stroškov.

____________