Language of document :

3. novembril 2008 esitatud hagi - P versus parlament

(Kohtuasi F-89/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: P (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Ühelt poolt nõue tühistada parlamendi otsus hageja vallandamise kohta kolmekuulise etteteatamisega, ja teiselt poolt kahju hüvitamise nõue

Hageja nõuded

Tühistada parlamendi 15. aprilli 2008. aasta otsus vallandada hageja kolmekuulise etteteatamisega ning võtta temalt viivitamatult õigus parlamenti pääsemiseks, nõudes temalt kontori võtmete tagastamist võimalikult lühikese aja jooksul;

selles tulenevalt, esiteks, võtta hageja viivitamatult tagasi teenistusse tema ametikohale ja palgaastmele, mis tal 15. aprilli 2008. aasta otsuse ajal tagasiulatuvalt oli, ja teiseks kohustada maksma talle palka alates 15. juulist 2008 kuni tema tegeliku tööle ennistamiseni, ja viiviseid 7% aastas;

mõista kostjalt mittevaralise kahju ja karjäärile tekitatud kahju hüvitisena välja 10 000 euro suurune summa, mida võib menetluse käigus suurendada ja/või vähendada;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________