Language of document :

6. novembril 2008 esitatud hagi - Pleijte versus komisjon

(Kohtuasi F-91/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat P. Nelissen Grade)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja nimi jäeti välja 2007. aasta sertifitseerimismenetluse raames eelvaliku läbinud ametnike esialgsest loetelust ja millega lahutati isiklikel põhjustel võetud puhkuse ajavahemik 10-aastasest perioodist, mida arvestati sertifitseerimismenetluse käigus hageja teenistusstaaži pikkust kindlaks tehes.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 7. augusti 2007. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja nimi jäeti välja 2007. aasta sertifitseerimismenetluse raames eelvaliku läbinud ametnike esialgsest loetelust;

kanda hageja nimi eelvaliku läbinud ametnike loetellu piisavalt aegsasti, et võimaldada hagejal osaleda üldiste rakendussätete artiklis 6 ette nähtud koolituskavas;

muuta metodoloogiat, mis on sätestatud komisjoni 20. novembri 2007. aasta otsuses K(2007)5694 personalieeskirjade artikli 45a üldiste rakendussätete kohta, osas, milles see puudutab institutsioonides omandatud kogemuse arvessevõtmist;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________