Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 6. novembrī - Pleijte/Komisija

(lieta F-91/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Johanna Gerdina Pleijte, Senningerberg (Luksemburga) (pārstāvis - P. Nelissen Grade, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Priekšmets un prāva

Iecēlējinstitūcijas [AIPN] lēmuma izslēgt prasītājas vārdu no iepriekš atlasīto ierēdņu pagaidu saraksta 2007. gada sertificēšanas ietvaros un šīs procedūras nolūkos neņemt vērā atvaļinājumu personisku iemeslu dēļ 10 gadu garumā, lai noteiktu vecuma stāžu, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas (AIPN) 2008. gada 7. augusta lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas sūdzība;

atcelt AIPN lēmumu izslēgt prasītājas vārdu no iepriekš atlasīto ierēdņu pagaidu saraksta 2007. gada sertificēšanas ietvaros;

samērīgā termiņā iekļaut prasītājas vārdu iepriekš atlasīto ierēdņu pagaidu sarakstā, lai prasītāja varētu piedalīties vispārīgo Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumu 6. pantā paredzētajā apmācības programmā;

grozīt, pamatojoties uz Komisijas 2007. gada 20. novembra Lēmuma K(2007)5694 par vispārīgajiem Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumiem 45a. pantu, 2008. gada 8. janvārī pieņemtajā administratīvajā informatīvajā materiālā ietverto metodoloģiju, kas attiecas uz pieredzes novērtēšanu iestādēs;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________