Language of document :

Acțiune introdusă la 6 noiembrie 2008 - Pleijte/Comisia

(Cauza F-91/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: P. Nelissen Grade, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei AIPN de a exclude numele reclamantei din lista provizorie a funcționarilor preselectați în cadrul exercițiului de certificare 2007 și de a scădea durata unui concediu pentru interese personale din perioada de 10 ani luată în considerare pentru stabilirea vechimii, în scopul aplicării respectivei proceduri de certificare

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 7 august 2008 de respingere a reclamației reclamantei;

anularea deciziei AIPN de a exclude numele reclamantei din lista provizorie a funcționarilor preselectați în cadrul exercițiului de certificare 2007;

adăugarea numelui reclamantei pe lista funcționarilor preselectați în timp util pentru a-i permite să participe la programul de formare prevăzut la articolul 6 din DGA;

modificarea metodologiei care figurează în informarea administrativă din 8 ianuarie 2008, adoptată pe baza Deciziei C(2007)5694 a Comisiei din 20 noiembrie 2007 privind dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 45a în ceea ce privește partea referitoare la valorizarea experienței din cadrul instituțiilor;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________