Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. februar 2010 - P mod Parlamentet

(Sag F-89/08) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - Europa-Parlamentet - afskedigelse - tab af tillid)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: P (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Seyr, A. Lukošiūtė og R. Ignătescu, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Parlamentets afgørelse om at afskedige sagsøgeren med tre måneders varsel, dels en påstand om erstatning

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 44 af 21.2.2009, s. 74.