Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. veebruari 2010. aasta otsus - P versus parlament

(kohtuasi F-89/08)1

(Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Euroopa Parlament - Teenistusest vabastamine - Usalduse kaotus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: P (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr, A. Lukošiūtė ja R. Ignătescu)

Ese

Esiteks nõue tühistada parlamendi otsus vabastada hageja teenistusest kolmekuulise etteteatamistähtajaga ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 44, 21.2.2009, lk 74.