Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 24. februāra spriedums - P/Parlaments

(lieta F-89/08) 1

Civildienests - Pagaidu darbinieki - Eiropas Parlaments - Atlaišana - Paļāvības zaudēšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: P (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - S. Seyr, A. Lukošiūtė un R. Ignătescu)

Priekšmets

Pirmkārt, Parlamenta lēmuma par prasītājas atlaišanu no darba, brīdinot trīs mēnešus iepriekš, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 44, 21.02.2009., 74. lpp.