Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 9. detsembri 2010. aasta otsus - Vandeuren versus Euroopa Koolitusfond

(kohtuasi F-88/08)1

(Avalik teenistus - Euroopa Koolitusfondi personal - Ajutine teenistuja - Tähtajatu tööleping - Teenistusest vabastamine - Õiguslikult piisava põhjenduse nõue - Ametikoha kaotamine - Hoolitsemiskohustus - Teisele ametikohale määramine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Itaalia) (esindajad: alguses advokaat N. Lhoëst, hiljem advokaadid N. Lhoëst ja L. Delhaye)

Kostja: Euroopa Koolitusfond (esindajad T. Ciccarone, keda abistas advokaat L. Levi)

Ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada kostja otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ja ühtlasi ka nõue, et Euroopa Koolitusfond hüvitaks hagejale tekitatud varalise ja moraalse kahju.

Resolutsioon

Tühistada 23. oktoobri 2007. aasta otsus M. Vandeureni teenistusest vabastamise kohta.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Koolitusfondilt.

____________

1 - ELT C 327, 20.12.2008, lk 44.