Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 9. decembra spriedums - Vandeuren/Eiropas Izglītības fonds (ETF)

(lieta F-88/08) 1

Civildienests - Eiropas Izglītības fonda personāls - Pagaidu darbinieks - Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums - Atlaišana - Pamatota iemesla prasība - Amata atcelšana - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Iecelšana citā amatā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Itālija) (pārstāvji - sākotnēji N. Lhoest, advokāts, pēc tam N. Lhoest un L. Delhaye, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Izglītības fonds (ETF) (pārstāvji - T. Ciccarone, pārstāvis, kam palīdz L. Levi, advokāte)

Priekšmets

Civildienests - Atbildētāja lēmuma par prasītājas atlaišanu atcelšana, kā arī piespriešana Eiropas Izglītības fondam atlīdzināt prasītājai nodarīto materiālo un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2007. gada 23. oktobra lēmumu par Vandeuren atlaišanu;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Izglītības fonds (ETF) atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 327, 20.12.2008., 44. lpp.