Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 9 decembrie 2010 - Vandeuren/Fundația Europeană de Formare (ETF)

(Cauza F-88/08)1

(Funcție publică - Personalul Fundației Europene de Formare - Agent temporar - Contract pe durată nedeterminată - Concediere - Cerința unui motiv valabil - Desființare a postului - Obligația de solicitudine - Schimbare a repartizării)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia) (reprezentanți: inițial N. Lhoest, avocat, ulterior N. Lhoest și L. Delhaye, avocați)

Pârâtă: Fundația Europeană de Formare (ETF) (reprezentanți: T. Ciccarone, agent, asistată de L. Levi, avocat)

Obiectul

Funcție publică - Anularea deciziei pârâtei de concediere a reclamantei, precum și obligarea Fundației Europene de Formare la repararea prejudiciului material și moral suferit de reclamantă

Dispozitivul

Anulează decizia de concediere a doamnei Vandeuren din 23 octombrie 2007.

Respinge celelalte capete de cerere.

Obligă Fundația Europeană de Formare (ETF) la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 327, 20.12.2008, p. 44.