Language of document :

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tas-26 ta’ April 2018 – Cellnex Telecom SA, anciennement Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA vs Il-Kummissjoni Ewropea, SES Astra

(Kawżi Magħquda C-91/17 P u C-92/17 P) 1

(Appell – Għajnuna mill-Istat – Televiżjoni diġitali – Għajnuna għat-tnedija tat-televiżjoni diġitali terrestri f’żoni remoti u inqas urbanizzati tal-Comunidad Autónoma ta’ Castilla-La Mancha (Komunità Awtonoma ta’ Castilla-La Mancha, Spanja) – Sussidju favur operaturi ta’ pjattaformi tat-televiżjoni diġitali terrestri – Deċiżjoni li tiddikjara l-miżuri ta’ għajnuna parzjalment inkompatibbli mas-suq intern – Kunċett ta’ ‘għajnuna mill-Istat’ – Vantaġġ – Servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali – Definizzjoni – Marġni ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membri)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Appellanti: Cellnex Telecom SA, li kienet Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA (rappreżentanti: J. Buendía Sierra u A. Lamadrid de Pablo, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: E. Gippini Fournier, B. Stromsky u P. Němečková, aġenti), SES Astra (rappreżentanti: F. González Díaz u V. Romero Algarra, abogados)

Dispożittiv

L-appelli huma miċħuda.

Cellnex Telecom SA u Telecom Castilla-La Mancha SA huma kkundannati għall-ispejjeż.

____________

1     ĠU C 129, 24.04.2017.