Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. apríla 2018 – Cellnex Telecom SA, predtým Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA/Európska komisia, SES Astra

(spojené veci C-91/17 P a C-92/17 P)1

(Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Autonómne spoločenstvo Kastília-La Mancha – Podpora v prospech prevádzkovateľov terestriálnych digitálnych televíznych platforiem – Rozhodnutie, ktorým sa opatrenia pomoci vyhlasujú za čiastočne nezlučiteľné so spoločným trhom – Pojem „štátna pomoc“ – Výhoda – Služby všeobecného hospodárskeho záujmu – Definícia – Miera voľnej úvahy členských štátov)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Cellnex Telecom SA, predtým Abertis Telecom SA, a Telecom Castilla-La Mancha SA (v zastúpení: J. Buendía Sierra a A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: E. Gippini Fournier, B. Stromsky a P. Němečková, splnomocnení zástupcovia) a SES Astra (v zastúpení: F. González Díaz a V. Romero Algarra, abogados)

Výrok rozsudku

Odvolania sa zamietajú.

Spoločnosti Cellnex Telecom SA a Telecom Castilla-La Mancha SA sú povinné nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 129, 24.4.2017.