Language of document :

Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 26. aprila 2018 – Cellnex Telecom SA, nekdanja Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA/Evropska komisija, SES Astra

(Združeni zadevi C-91/17 P in C-92/17 P)1

(Pritožba – Državne pomoči – Digitalna televizija – Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih v Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (avtonomna skupnost Kastilja - Manča, Španija) – Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije – Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom – Pojem „državna pomoč“ – Prednost – Storitev splošnega gospodarskega pomena – Opredelitev – Polje proste presoje držav članic)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnici: Cellnex Telecom SA, nekdanja Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA (zastopnika: J. Buendía Sierra in A. Lamadrid de Pablo, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija (zastopniki: E. Gippini Fournier, B. Stromsky in P. Němečková, agenti), SES Astra (zastopnika: F. González Díaz in V. Romero Algarra, odvetnika)

Izrek

Pritožbi se zavrneta.

Družbama Cellnex Telecom SA in Telecom Castilla-La Mancha SA se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 129, 24.4.2017.