Language of document : ECLI:EU:C:2018:284

A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. április 26i ítélete – Cellnex Telecom és Telecom CastillaLa Mancha kontra Bizottság

(C91/17. P. és C92/17. P. sz. egyesített ügyek)(1)

„Fellebbezés – Állami támogatások – Digitális televíziózás – A digitális földfelszíni televíziózásnak a Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha (Kasztília‑La Mancha autonóm közösség, Spanyolország) távoli és kevésbé urbanizált területein történő kiépítésére nyújtott támogatás – A digitális földfelszíni televíziózás platformjainak üzemeltetői részére nyújtott támogatás – A támogatási intézkedéseket a belső piaccal részben összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat – Az »állami támogatás« fogalma – Előny – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás – Meghatározás – A tagállamok mérlegelési mozgástere”

1.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – A valamely vállalkozás által végzett közszolgáltatási feladatok költségének ellentételezésére irányuló intézkedések – Az Altmark ítéletben meghatározott első feltétel – Pontosan meghatározott közszolgáltatási kötelezettségek – A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével ténylegesen megbízott, kedvezményezett vállalkozás hiánya – A fogalomban való bennfoglaltság – A piac hiányossága – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás fennállásának megállapításához nem elegendő körülmény – Tagállamok mérlegelési jogköre – Terjedelem

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 41–44. és 46. pont)

2.      Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés) (lásd: 67–69. pont)


3.      Fellebbezés – Jogalapok – A szabályszerűen előterjesztett bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság, kivéve az elferdítés esetét – A Törvényszék azon kötelezettsége, hogy indokolja a bizonyítékok értékelését – Terjedelem

(EUMSZ 256. cikk; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés)

(lásd: 76. pont)

4.      Fellebbezés – Jogalapok – Elégtelen vagy ellentmondó indokolás – Az indokolási kötelezettség terjedelme – A Törvényszék hallgatólagos indokolása – Megengedhetőség – Feltételek

(A Bíróság alapokmánya, 36. cikk, és 53. cikk, első bekezdés; a Törvényszék eljárási szabályzata, 117. cikk)

(lásd: 95. pont)

5.      Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – Elfogadhatatlanság – Az uniós jog Törvényszék általi értelmezésének vagy alkalmazásának vitatása – Elfogadhatóság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 168. cikk, (1) bekezdés, d) pont)

(lásd: 107. pont)

6.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Előny nyújtása a kedvezményezetteknek – Az általában a vállalkozás költségvetésére nehezedő terheket könnyítő állami beavatkozás – Bennfoglaltság

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 111. pont)

7.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Az általában a vállalkozás költségvetésére nehezedő terheket könnyítő állami beavatkozás – A nemzeti szabályozás tiszteletben tartásából eredő terhek – Bennfoglaltság

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 112. pont)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezéseket elutasítja.

2)

A Bíróság a Cellnex Telecom SA‑t és a Telecom Castilla‑La Mancha SA‑t kötelezi a költségek viselésére.


1 HL C 129., 2017.4.24.