Language of document : ECLI:EU:C:2018:284

2018 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas
Cellnex Telecom ir Telecom Castilla-La Mancha / Komisija

(Sujungtos bylos C91/17 P ir C92/17 P)(1)

„Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – Skaitmeninė televizija – Valstybės pagalba skaitmeninės antžeminės televizijos diegimui atokiose ir mažiau urbanizuotose Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Kastilijos‑La Mančos autonominė sritis) regionuose – Subsidijos skaitmeninės antžeminės televizijos platformų operatoriams – Sprendimas, kuriuo pagalbos priemonės iš dalies pripažįstamos nesuderinamomis su vidaus rinka – Valstybės pagalbos sąvoka – Pranašumas – Bendros ekonominės svarbos paslauga – Apibrėžimas – Valstybių narių diskrecija“

1.      Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Priemonės, skirtos įmonės vykdomų viešosios paslaugos įpareigojimų sąnaudoms kompensuoti – Sprendime „Altmark“ nurodytas pirmasis kriterijus – Aiškiai apibrėžti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai – Naudą gaunančios įmonės, faktiškai įgaliotos vykdyti aiškiai apibrėžtus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, nebuvimas – Įtraukimas į sąvoką – Rinkos trūkumai – Nepakankama aplinkybė siekiant pripažinti, kad egzistuoja bendros ekonominės svarbos paslauga – Valstybių narių diskrecija – Apimtis

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 41–44, 46 punktus)

2.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 67–69 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Tinkamai pateiktų įrodymų klaidingas vertinimas – Nepriimtinumas, išskyrus iškraipymo atvejį – Bendrojo Teismo pareiga motyvuoti įrodymų vertinimą – Apimtis

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 76 punktą)

4.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Nepakankami ar prieštaringi motyvai – Pareigos motyvuoti apimtis – Bendrojo Teismo numanomas motyvavimas –Leistinumas – Sąlygos

(Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir 53 straipsnio pirma pastraipa; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 117 straipsnis)

(žr. 95 punktą)

5.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Paprastas pagrindų ir argumentų, pateiktų Bendrajame Teisme, pakartojimas – Nepriimtinumas – Bendrojo Teismo atlikto Sąjungos teisės aiškinimo arba taikymo ginčijimas – Priimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas)

(žr. 107 punktą)

6.      Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Naudos suteikimas pagalbos gavėjams – Valstybės priemonės, kuriomis sumažinamos įmonės biudžetui paprastai tenkančios išlaidos – Įtraukimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 111 punktą)

7.      Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Valstybės priemonės, kuriomis sumažinamos įmonės biudžetui paprastai tenkančios išlaidos – Išlaidos, patiriamos laikantis nacionalinės teisės aktų – Įtraukimas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

(žr. 112 punktą)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinius skundus.

2.

Priteisti iš Cellnex Telecom SA ir Telecom Castilla-La Mancha SA bylinėjimosi išlaidas.


1 OL C 129, 2017 4 24.