Language of document : ECLI:EU:C:2018:284

Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 26. aprila 2018 – Cellnex Telecom in Telecom Castilla-La Mancha/Komisija

(Združeni zadevi C91/17 P in C92/17 P)(1)

„Pritožba – Državne pomoči – Digitalna televizija – Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih v Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (avtonomna skupnost Kastilja – Manča, Španija) – Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije – Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom – Pojem ‚državna pomoč‘ – Prednost – Storitev splošnega gospodarskega pomena – Opredelitev – Polje proste presoje držav članic“

1.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Ukrepi za pokritje stroškov, ki jih je imelo podjetje v zvezi z opravljanjem javnih storitev – Prvi pogoj, določen v sodbi Altmark – Jasno opredeljene obveznosti javne storitve – Neobstoj upravičenega podjetja, ki je dejansko odgovorno za izvrševanje obveznosti javne službe – Vključenost v pojem – Nedelovanje trga – Okoliščina, ki ne zadostuje za ugotovitev obstoja storitve splošnega gospodarskega pomena – Diskrecijska pravica držav članic – Obseg

(člen 107(1) PDEU)

(Glej točke od 41 do 44 in 46.)

2.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točke od 67 do 69.)

3.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja pravilno predloženih dokazov – Nedopustnost, razen v primeru izkrivljanja – Obveznost Splošnega sodišča, da obrazloži svojo presojo dokazov – Obseg

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točko 76.)

4.      Pritožba – Razlogi – Nezadostna ali protislovna obrazložitev – Obseg obveznosti obrazložitve – Implicitna obrazložitev Splošnega sodišča – Dopustnost – Pogoji

(Statut Sodišča, člena 36 in 53, prvi odstavek; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 117)

(Glej točko 95.)

5.      Pritožba – Razlogi – Zgolj ponovitev razlogov in trditev, predstavljenih pred Splošnim sodiščem – Nedopustnost – Izpodbijanje razlage oziroma uporabe prava Unije s strani Splošnega sodišča – Dopustnost

(člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča, člen 168(1)(d))

(Glej točko 107.)

6.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Dodelitev prednosti prejemnikom – Poseg države, s katerim se zmanjšajo stroški, ki običajno bremenijo proračun podjetja – Vključitev

(člen 107(1) PDEU)

(Glej točko 111.)

7.      Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Poseg države, s katerim se zmanjšajo stroški, ki običajno bremenijo proračun podjetja – Stroški, ki so posledica spoštovanja nacionalne ureditve – Vključitev

(člen 107(1) PDEU)

(Glej točko 112.)

Izrek

1.

Pritožbi se zavrneta.

2.

Družbama Cellnex Telecom SA in Telecom Castilla-La Mancha SA se naloži plačilo stroškov.


1 UL C 129, 24.4.2017.