Language of document :

Tožba, vložena 9. julija 2009 - Saracco proti ECB

(Zadeva F-66/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Roberta Saracco (Arona, Italija) (zastopnik: F. Parrat, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno podaljšanje dopusta iz osebnih razlogov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba, s katero je bilo tožeči stranki od 1. novembra 2008 zavrnjeno podaljšanje dopusta iz osebnih razlogov, naj se razglasi za nično;

če je to potrebno, naj se razglasita za nični odločbi o zavrnitvi ponovnega pregleda in pritožbe;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo stroškov.

____________