Language of document :

Žaloba podaná dne 10. července 2009 - Angulo Sanchez v. Rada

(Věc F-67/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicolas Angulo Sanchez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterými se zamítají žádosti o mimořádné volno podané žalobcem z důvodu vážné nemoci jeho rodičů.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Rady ze dne 8. října a 8. prosince 2008, kterými se zamítají žádosti žalobce o mimořádné volno z důvodu velmi vážné nemoci jeho rodičů;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________