Language of document :

Acțiune introdusă la 10 iulie 2009 - Angulo Sanchez/Consiliul

(Cauza F-67/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Nicolas Angulo Sanchez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor pârâtului prin care au fost respinse cererile privind acordarea unor concedii speciale formulate de reclamant ca urmare a bolii grave de care suferă părinții săi

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor Consiliului din 8 octombrie și din 8 decembrie 2008 prin care au fost respinse cererile reclamantului privind acordarea unui concediu special ca urmare a bolii foarte grave de care suferă părinții săi;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________